Home TIN HỌC Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh

Kế hoạch Ôn và thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tây Nguyên thông báo kế hoạch ôn và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.